Wypadek drogowy może zdarzyć się każdemu, ale niewiele osób wie jak dochodzić odszkodowania z tego tytułu. Na start przedstawię Ci kilka podstawowych zasad, o których musisz pamiętać w starciu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Pamiętaj, że dokumentacja szkód to podstawa

Po pierwsze zgromadź dokumentację i zgłoś szkodę właściwemu ubezpieczycielowi. Może to być notatka policyjna potwierdzająca, że doszło do wypadku, protokół z miejsca zdarzenia lub oświadczenia uczestników kolizji. Należy także przygotować dokumentację medyczną potwierdzającą doznane w wypadku obrażenia oraz rachunki za leki, wizyty u lekarzy czy dojazdy do szpitala. Jeżeli ubezpieczyciel poprosi Cię o dodatkowe dokumenty, jak najszybciej je zgromadź i dostarcz likwidatorowi szkody. Jeżeli przekażesz stosowną dokumentację i udzielisz ubezpieczycielowi niezbędnych wyjaśnień, masz dużo większe szanse na sprawne zakończenie postępowania likwidacyjnego.

Szkodę zgłoś jak najszybciej

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem szkody, aby nie narazić się na zarzut przedawnienia roszczenia ze strony ubezpieczyciela. Najczęściej termin przedawnienia będzie wynosił 3 lata od dnia zdarzenia. Dokładnie opisz swoją sytuację i wskaż jakich kwot się domagasz. Pamiętaj, że pod zwykle używanym pojęciem „odszkodowanie” mieści się kilka różnych roszczeń. Warto zatem wiedzieć jakie uprawnienia Ci przysługują.

Wybierz rodzaj odszkodowania

Skoro już wiesz, że zgłoszenie sprawy właściwemu ubezpieczycielowi leży po Twojej stronie, a wszystko, co podnosisz, powinno być poparte dowodami, sprawdź, z jakimi roszczeniami możesz wystąpić.

Naprawienie szkody majątkowej

Szkoda majątkowa obejmuje takie wydatki jak zakup lekarstw, konsultacje medyczne, dojazdy do lekarzy i szpitali, koszty rehabilitacji, koszty opieki niezbędnej podczas leczenia i rekonwalescencji czy wydatki poniesione w związku z koniecznością odpowiedniego odżywiania się. Pamiętaj, że bez znaczenia pozostaje to czy wydatki poniesione w związku z leczeniem były skuteczne tj. czy przyniosły poprawę Twojego stanu zdrowia, czy też nie. Wysokość szkody majątkowej musisz jednak udowodnić, zatem koniecznie zbieraj rachunki za poniesione w związku z leczeniem i rehabilitacją koszty.

Zadośćuczynienie pieniężne

Zadośćuczynienie stanowi formę rekompensaty pieniężnej z tytułu wyrządzenia szkody niemajątkowej, czyli krzywdy. Przy wypadkach komunikacyjnych najczęściej w grę wchodzą cierpienia fizyczne (np. ból, ograniczenie sprawności ruchowej) oraz psychiczne (np. trauma doznana na skutek wypadku, strach przed kierowaniem pojazdem, brak zaufania do uczestników ruchu). Zadośćuczynienie pełni funkcję kompensacyjną, dlatego jego wysokość zależna jest od rozmiaru doznanej krzywdy. Przepisy nie określają wysokości zadośćuczynienia podanej kwotowo czy też w widełkach „od-do”. Suma ta ma być odpowiednia, zatem kluczowe znaczenie ma szczegółowe wyjaśnienie, jakich obrażeń doznałeś w wypadku. Jak długo odczuwałeś ból? Czy wymagasz dalszej rehabilitacji? A może przed wypadkiem byłeś osobą aktywną, a obecnie nie możesz uczestniczyć w ulubionych zajęciach fitness czy imprezach sportowych? Po wypadku odczuwasz strach przed jazdą samochodem i masz problemy ze snem? Wszystkie te okoliczności mają znaczenie przy ustaleniu wysokości należnego Ci zadośćuczynienia, dlatego szczegółowo opisz jaki wpływ na Twoje życie i zdrowie miał wypadek i doznane w nim obrażenia.

Renta

Pierwsza sytuacja to utrata całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej. Renta z tytułu utraty zdolności do pracy ma na celu wyrównanie uszczerbku, który na skutek wypadku i doznanych w nim obrażeń powstał w Twoim majątku (obniżenie dochodów z pracy zarobkowej lub prowadzonej działalności gospodarczej). Uszczerbek ten stanowi różnicę między dochodami bądź zarobkami, które mógłbyś osiągnąć gdyby nie doszło do wypadku, a dochodami, które uzyskujesz obecnie. Przy obliczaniu renty należy uwzględnić świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (np. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne). Pamiętaj, że szkoda w postaci utraty zarobku nie zależy od tego, czy przed wypadkiem byłeś zatrudniony, czy też nie, lecz od tego, czy pracę tę mogłeś wykonywać i czy przypuszczalnie byś ją wykonywał.

Kolejne roszczenie to renta z tytułu zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Mowa tutaj o takich kosztach jak zapewnienie opieki, zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy dostosowanie mieszkania do potrzeb poszkodowanego, który na skutek wypadku stał się inwalidą. Z kolei o zmniejszeniu widoków na przyszłość możemy mówić w sytuacji gdy na skutek doznanych w wypadku urazów zmniejszyły się nasze szanse na odniesienie sukcesów zawodowych czy sportowych. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie poszkodowanym jest młody, świetnie zapowiadający się aktor. W wyniku wypadku u poszkodowanego doszło do głębokiego rozcięcia na policzku, a blizny nie da się usunąć. Dla poszkodowanego wygląd był kluczową kwestią dla rozwoju jego kariery, a zatem niewątpliwie zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość.

Poczekaj na decyzję ubezpieczyciela

Jeżeli dochowałeś wszystkich formalności, poczekaj na decyzję ubezpieczyciela. Zazwyczaj ubezpieczyciel ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Pamiętaj, że odmowa wypłaty bądź zbyt niska wypłata nie przesądzają Twoich szans. Zawsze warto rozważyć złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. W odwołaniu należy podnieść wszystkie okoliczności, które w Twoim przekonaniu uzasadniają wypłatę odszkodowania bądź wypłatę w wyższej kwocie. Jeżeli dysponujesz dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi zasadność i wysokość zgłoszonych roszczeń, także załącz je do odwołania (przykładowy wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela do pobrania tutaj).

Do propozycji ugody podejdź ostrożnie

Na zakończenie jeszcze jedna ważna wskazówka. Uważaj na ugodę proponowaną przez ubezpieczyciela i dokładnie przeanalizuj jej zapisy. Często na skutek odwołania ubezpieczyciel proponuje wypłatę dodatkowej kwoty i zawarcie ugody, równocześnie zamieszczając w niej zapis o zrzeczeniu się wzajemnych roszczeń. Zawarcie ugody może znacznie utrudnić, a czasem nawet uniemożliwić skuteczne wyegzekwowanie dodatkowej kwoty przed sądem. Policz czy aby na pewno jest to dla Ciebie korzystne rozwiązanie i nie warto skierować sprawy do sądu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego, zapraszam do kontaktu. Zawsze warto przeanalizować sprawę i zweryfikować stanowisko ubezpieczyciela.