Zaznacz stronę

KLIENT BIZNESOWY

uścisk dłoni

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA FIRMY

Istnieje możliwość zlecenia stałej obsługi prawnej Państwa firmy. Zasady współpracy są każdorazowo ustalane indywidualnie, w zależności od Państwa potrzeb.

Przykładowo stała obsługa prawna obejmuje opiniowanie projektów umów, windykację należności, doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, obsługę reklamacji, zastępstwo procesowe, udział w negocjacjach biznesowych.

 

kłódka

RODO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Audyt w zakresie ochrony danych osobowych, wdrożenie procedury ochrony danych osobowych w organizacji, opracowanie dokumentacji RODO, kontrola funkcjonowania wdrożonej procedury.

wózek na zakupy

E-COMMERCE

Regulaminy sklepów internetowych oraz Polityka prywatności. Dostosowanie strony internetowej pod względem obowiązków informacyjnych jakie przedsiębiorca jest zobowiązany spełnić względem konsumentów.

umowa

PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

Opiniowanie i sporządzanie projektów umów handlowych. Przedstawienie zagrożeń i korzyści wynikających z poszczególnych postanowień umownych. Doradztwo w zakresie wyboru formy zabezpieczenia zobowiązań umownych.

samochód dostawczy

PRAWO TRANSPORTOWE

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku ze szkodą transportową, doradztwo prawne w zakresie sporów związanych z wykonywaniem umowy przewozu i spedycji, zastępstwo procesowe. Sporządzanie Ogólnych warunków przewozu.

Szkolenia

SZKOLENIA

Więcej o szkoleniach organizowanych przez Kancelarię znajdziesz tutaj.

pieniądze

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Wezwania do zapłaty, przygotowywanie pozwów, zastępstwo procesowe, wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

młotek sędziowski

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Rejestracja spółek, stowarzyszeń i innych podmiotów w KRS, przygotowywanie projektów uchwał, sporządzanie umów spółek, aktów założycielskich i statutów, zgłaszanie zmian w KRS.

paragraf

ODSZKODOWANIA

Dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta, odszkodowania z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Budynek mieszklany

PRAWO BUDOWLANE

Reprezentowanie w sprawach o pozwolenie na budowę, doradztwo w zakresie zamierzonego procesu inwestycyjnego, odwołania od decyzji organów administracyjnych oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi.

Wykres

UPADŁOŚĆ

Doradztwo i analiza w zakresie podstaw i dopuszczalności ogłoszenia upadłości, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i upadłości dłużnika.

KLIENT BIZNESOWY

uścisk dłoni

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA FIRMY

Istnieje możliwość zlecenia stałej obsługi prawnej Państwa firmy. Zasady współpracy są każdorazowo ustalane indywidualnie, w zależności od Państwa potrzeb.

Przykładowo stała obsługa prawna obejmuje opiniowanie projektów umów, windykację należności, doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, obsługę reklamacji, zastępstwo procesowe, udział w negocjacjach biznesowych.

 

kłódka

RODO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Audyt w zakresie ochrony danych osobowych, wdrożenie procedury ochrony danych osobowych w organizacji, opracowanie dokumentacji RODO, kontrola funkcjonowania wdrożonej procedury.

koszyk na zakupy

E-COMMERCE

Regulaminy sklepów internetowych oraz Polityka prywatności. Dostosowanie strony internetowej pod względem obowiązków informacyjnych jakie przedsiębiorca jest zobowiązany spełnić względem konsumentów.

umowa

PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

Opiniowanie i sporządzanie projektów umów handlowych. Przedstawienie zagrożeń i korzyści wynikających z poszczególnych postanowień umownych. Doradztwo w zakresie wyboru formy zabezpieczenia zobowiązań umownych.

samochód dostawczy

PRAWO TRANSPORTOWE

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku ze szkodą transportową, doradztwo prawne w zakresie sporów związanych z wykonywaniem umowy przewozu i spedycji, zastępstwo procesowe. Sporządzanie Ogólnych warunków przewozu.

Szkolenia

SZKOLENIA

Więcej o szkoleniach organizowanych przez Kancelarię znajdziesz tutaj.

pieniądze

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Wezwania do zapłaty, przygotowywanie pozwów, zastępstwo procesowe, wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

młotek sędziowski

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Rejestracja spółek, stowarzyszeń i innych podmiotów w KRS, przygotowywanie projektów uchwał, sporządzanie umów spółek, aktów założycielskich i statutów, zgłaszanie zmian w KRS.

paragraf

ODSZKODOWANIA

Dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta, odszkodowania z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Blok mieszklany

PRAWO BUDOWLANE

Reprezentowanie w sprawach o pozwolenie na budowę, doradztwo w zakresie zamierzonego procesu inwestycyjnego, odwołania od decyzji organów administracyjnych oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi.

Wykres

UPADŁOŚĆ

Doradztwo i analiza w zakresie podstaw i dopuszczalności ogłoszenia upadłości, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i upadłości dłużnika.