OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I RODO

Zapewniam wsparcie w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych. Świadczone przeze mnie usługi mają charakter kompleksowy i obejmują przeprowadzanie audytów, tworzenie wymaganej dokumentacji, wdrażanie procedur związanych z ochroną danych osobowych oraz szkolenia z RODO dla firm i pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Audyt ochrony danych osobowych

Audyt obejmuje sprawdzenie procedur wymaganych przepisami prawa oraz ocenę wprowadzonych przez firmę rozwiązań formalno-prawnych. Weryfikacja bezpieczeństwa danych osobowych zakończona jest przygotowaniem i przedstawieniem raportu.

Klient otrzymuje opis wymagań prawnych, które przedsiębiorstwo powinno spełnić, opis stanu aktualnego oraz listę rekomendacji zmian, które pomogą skuteczniej spełniać obowiązek ochrony danych osobowych.