PRAWO BUDOWLANE

W obszarze prawa budowlanego oferuję doradztwo i pomoc w realizacji planowanego procesu inwestycyjnego. Zakres usług obejmuje opiniowanie i sporządzanie umów o roboty budowlane, negocjowanie warunków współpracy, ocenę ryzyka inwestycyjnego, a także reprezentowanie klientów przed organami administracji, w tym składanie w ich imieniu skarg do sądu administracyjnego.

Sporządzanie i negocjowanie umów procesu budowlanego

Zapewniam pełne wsparcie prawne w procesie budowlanym. Sporządzam między innymi:

  • umowy o roboty budowlane
  • umowy nadzoru inwestorskiego
  • umowy z podwykonawcami
  • umowy z kierownikami i inżynierami budowy.

Prowadzę konsultacje w zakresie sporów i trudności dotyczących realizacji umów. Zapraszam do współpracy inwestorów indywidualnych, wykonawców, podwykonawców oraz deweloperów.

Reprezentowanie przed WSA i NSA

Reprezentuję klientów przed sądami administracyjnymi – Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym – w sprawach dotyczących prawa budowlanego. Pomagam w formułowaniu i składaniu skarg, zażaleń i odwołań.