PRAWO TRANSPORTOWE

Oferuję obsługę prawną podmiotów branży przewozów towarowych i osobowych oraz spedycyjnych. Wiedza z zakresu prawa transportowego umożliwia mi doradztwo i rozwiązywanie problemów natury prawnej dotyczących przewozu krajowego i międzynarodowego. Obszar moich działań obejmuje pomoc w uzyskaniu licencji i pozwoleń, w zakresie likwidacji szkód transportowych i dochodzenia odszkodowań, a także postępowań kontrolnych.

Doradztwo w zakresie bieżącego działania firmy

Pomoc prawna w trakcie prowadzenia firmy przewozowej obejmuje reprezentowanie klientów w sprawach pracowniczych dotyczących czasu pracy, odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone oraz rozliczania ryczałtu. Specjalizuję się również w prawie umów handlowych, co pozwala mi zaoferować opiniowanie i przygotowanie wewnętrznej dokumentacji firmy, ale też projektów umów stosowanych w transporcie, w tym umów współpracy, przewozu, leasingu, najmu czy zleceń spedycyjnych.

Ponadto oferuję:

  • opracowywanie ogólnych warunków przewozu
  • rozwiązywanie sporów związanych z wykonywaniem umów przewozu i spedycji
  • doradztwo w postępowaniach przetargowych mających na celu zawarcie umów związanych z transportem
  • reprezentowanie przedsiębiorstw związanych z sektorem transportowym przed urzędami państwowymi i samorządowymi.