PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

W ramach prawa umów handlowych oferuję wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem oraz rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych. Każdy dokument poddaję weryfikacji, analizując ryzyko prawne i biznesowe, które wynika z zawartych w nim zapisów. Obszar moich działań obejmuje także rozmowy z kontrahentami w celu ustalenia warunków umowy.

Wsparcie prawne a relacja z partnerami biznesowymi

Wsparcie prawne polegające na sporządzeniu lub opiniowaniu umów ogranicza ryzyko konfliktu z kontrahentem na etapie realizacji umowy, a także poniesienia konsekwencji finansowych na skutek błędnie sformułowanych postanowień. Warunki umowy są każdorazowo indywidualnie przeanalizowane i objaśnione klientowi.

Zakres usług w ramach prawa umów handlowych

Zajmuję się sporządzaniem i opiniowaniem umów. Zapewniam wsparcie podczas negocjacji warunków współpracy, doradztwo w trakcie wykonywania umowy oraz na etapie rozwiązywania sporów, które powstały w toku realizacji umowy. Sporządzam także dokumenty rozwiązujące umowę oraz aneksy modyfikujące ich pierwotną treść.