SZKOLENIA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Prowadzę szkolenia dla klientów biznesowych specjalizujących się w sprzedaży internetowej, a także szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla właścicieli firm oraz pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. Zachęcam uczestników do zadawania pytań i wyjaśniam wszystkie niezrozumiałe kwestie. Obszar mojej działalności obejmuje Kraków, Skawinę, Wadowice, Zator, Oświęcim, Nowy Targ, Zakopane, Katowice i Bielsko-Białą.

Prawo a prowadzenie sklepu internetowego

Szkolenia prowadzone dla właścicieli i pracowników sklepów internetowych oraz działów obsługi klienta mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących rękojmi i gwarancji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mieć wiedzę prawną dotyczącą:

  • terminów zwrotów i reklamacji
  • najważniejszych obowiązków informacyjnych w sklepie internetowym
  • klauzul niedozwolonych
  • wyjątków od prawa odstąpienia od umowy
  • podstaw składania reklamacji i różnic między rękojmią a gwarancją.

Podczas szkolenia odpowiadam na najczęściej zadawane pytania dotyczące prowadzenia sprzedaży online, w tym:

  • Czy sprzedawca może odmówić klientowi przyjęcia reklamacji w przypadku braku paragonu?
  • Czy sprzedawca może pociągnąć do odpowiedzialności finansowej klienta, który nie odebrał przesyłki za pobraniem?
  • Jakie są podstawy prawne odmowy sprzedaży produktu klientowi?

Szkolenia z zakresu danych osobowych

Szkolenia o ochronie danych osobowych mają na celu podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych wśród pracowników i właścicieli firm, którzy pełnią funkcję administratora danych.

Podczas szkoleń omawiam wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych oraz podstawowe definicje i zagadnienia. Wyjaśniam procedury przetwarzania danych osobowych i objaśniam dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, politykę cookies, klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych i regulacje wewnętrzne. Informuję również o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.