Zaznacz stronę

KLIENT INDYWIDUALNY

rodzina

PRAWO RODZINNE

Reprezentacja w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego, władzę rodzicielską.

pieniądze

PRAWO SPADKOWE

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie.

pieniądze

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Przygotowywanie wezwań do zapłaty i pozwów, zastępstwo procesowe, wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

stłuczka

ODSZKODOWANIA

Dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia i renty, reprezentowanie przed ubezpieczycielem i sądami, błędy medyczne, odszkodowania za odwołany lot.

 

Wykres

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Przygotowywanie wniosków o upadłość konsumencką, doradztwo i reprezentacja przed sądem.

Dom

PRAWO BUDOWLANE

Reprezentowanie w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę lub ustalenie warunków zabudowy; reprezentowanie w sprawach o samowolę budowlaną, zmianę sposobu użytkowania, odwołania od decyzji oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Koszyk na zakupy
PRAWO KONSUMENCKIE

Zgłaszanie reklamacji (roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi), odwołania od decyzji sprzedawcy, reprezentacja przed sądem.

KLIENT INDYWIDUALNY

rodzina

PRAWO RODZINNE

Reprezentacja w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego, władzę rodzicielską.

pieniądze

PRAWO SPADKOWE

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie.

pieniądze

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Przygotowywanie wezwań do zapłaty i pozwów, zastępstwo procesowe, wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

stłuczka

ODSZKODOWANIA

Dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia i renty, reprezentowanie przed ubezpieczycielem i sądami, błędy medyczne, odszkodowania za odwołany lot.

 

Wykres

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Przygotowywanie wniosków o upadłość konsumencką, doradztwo i reprezentacja przed sądem.

Dom

PRAWO BUDOWLANE

Reprezentowanie w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę lub ustalenie warunków zabudowy; reprezentowanie w sprawach o samowolę budowlaną, zmianę sposobu użytkowania, odwołania od decyzji oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Koszyk z zakupami
PRAWO KONSUMENCKIE

Zgłaszanie reklamacji (roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi), odwołania od decyzji sprzedawcy, reprezentacja przed sądem.