ODSZKODOWANIA

Świadczę pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Uzyskuję odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla osób poszkodowanych w wypadkach lub na skutek błędów medycznych. Oferuję pomoc w dochodzeniu zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby.

Jak szybko uzyskać odszkodowanie?

Każdą sprawę analizuję rzetelnie i sprawnie. Po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawiam klientowi możliwe drogi uzyskania odszkodowania i wspólnie podejmujemy decyzję, która z nich jest najkorzystniejsza. W celu uzyskania odszkodowania za poniesione szkody podejmuję negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz innymi podmiotami, które zobowiązane są do naprawienia szkody. W przypadku braku porozumienia reprezentuję klientów w sporze sądowym.

Odszkodowania komunikacyjne

Zajmuję się dochodzeniem odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych. Poszkodowani w wypadkach mogą uzyskać m.in. takie świadczenia odszkodowawcze jak zadośćuczynienie za doznaną krzywdę czy zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Uzyskuję odszkodowanie z OC sprawcy wypadku oraz z ubezpieczenia NNW. Podejmuję również działania w celu podwyższenia wcześniej otrzymanego odszkodowania. Pomagam w uzyskaniu renty wyrównawczej.

Odszkodowania za błędy lekarskie

Pomagam w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za błędy medyczne (np.: błędna diagnoza, błąd w sztuce lekarskiej). Uzyskuję odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej szpitali, a w przypadku otrzymania zbyt niskiego odszkodowania lub zadośćuczynienia na życzenie klienta kieruję sprawę na drogę postępowania sądowego.

Odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby

Pomagam klientom uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu śmierci bliskiej osoby. O świadczenia odszkodowawcze można ubiegać się przede wszystkim w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej i życiowej w związku ze śmiercią członka rodziny. Zadośćuczynienie zaś ma zrekompensować straty niematerialne, np. pogorszenie stanu zdrowia psychicznego.

Ponadto pomagam klientom w uzyskaniu zwrotu kosztu pochówku oraz renty alimentacyjnej.

Odszkodowania za odwołany bądź opóźniony lot

Zajmuję się dochodzeniem odszkodowań za opóźniony bądź odwołany lot. W zależności od odległości między lotniskiem wylotu a przylotu oraz czasu opóźnienia możliwe jest uzyskanie różnych kwot odszkodowania.