PRAWO KONSUMENCKIE

Świadczę pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych w sprawach związanych z prawem konsumenckim. Pomagam w dochodzeniu roszczeń reklamacyjnych, oferuję doradztwo w zakresie postępowań w związku z niezgodnością towaru z umową i sporządzam odwołania od decyzji sprzedawcy. Zapewniam pełne wsparcie w sporach sądowych, obejmujące sporządzanie dokumentów i wniosków oraz reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym. Zajmuję się sprawami dotyczącymi dochodzenia roszczeń przez Frankowiczów.

Roszczenia reklamacyjne

Oferuję pomoc w dochodzeniu roszczeń reklamacyjnych zarówno w przypadku usługi, która została wykonana nienależycie lub nie wykonano jej wcale, jak i w przypadku sprzedaży przedmiotu niezgodnego z umową. Reprezentuję klientów w sporach ze sprzedawcami działającymi stacjonarnie i w sieci, z biurami podróży, operatorami sieci komórkowych, a także z deweloperami i wykonawcami usług budowlano-remontowych.

Pomoc dla Frankowiczów

Pomoc Frankowiczom obejmuje wsparcie prawne dla osób mających kredyty denominowane i indeksowane. Celem moich działań jest unieważnienie umowy lub zarządzenie zwrotu wyłącznie nominalnej kwoty kredytu w przypadku kredytów denominowanych, a także obniżenie wysokości rat kredytu, zwrot środków nadpłaconych przez kredytobiorcę i zmniejszenie oprocentowania w wyniku tzw. odfrankowania kredytu, czyli przeliczenie zobowiązania z franków na polski złoty.