PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne reguluje stosunki pomiędzy małżonkami oraz relacje między rodzicami a dziećmi. W ramach usług z tego obszaru przeprowadzam mediacje i negocjacje między małżonkami, dokonuję czynności sądowych i pozasądowych w ramach pełnomocnictwa otrzymanego od klienta, a także przygotowuję dokumenty procesowe.

Rozwód, separacja i podział majątku

Zajmuję się sprawami dotyczącymi rozpadu małżeństwa oraz wynikającymi z tego konsekwencjami. W ramach usług prowadzę działania mające na celu zawarcie ugody między stronami, składam w imieniu klientów pozwy o rozwód, reprezentuję klientów przed sądami zarówno w przypadku spraw rozwodowych, jak i spraw ustanowienia rozdzielności majątkowej. Pomagam w skompletowaniu materiału dowodowego.

Sprawy alimentacyjne

Moje usługi obejmują przygotowanie pozwu o alimenty i reprezentowanie klientów przed sądem. Prowadzę sprawy o zasądzenie, uregulowanie, podwyższenie i obniżenie alimentów, a także zabezpieczenie alimentów na czas trwania sprawy.

Władza rodzicielska

Wspieram klientów w ustaleniu wszystkich kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej, która obejmuje obowiązek wychowania dziecka, reprezentowania, sprawowania opieki nad nim i rozporządzania jego majątkiem. Z uwagi na to, że sprawy rodzinne są materią delikatną, prowadzone są przeze mnie sprawnie i z należytym wyczuciem. Wśród nich znajdują się sprawy o pozbawienie, ograniczenie i zmianę władzy rodzicielskiej.