PRAWO SPADKOWE

W ramach prawa spadkowego oferuję doradztwo i reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach regulujących przejęcie majątku i zobowiązań po śmierci spadkodawcy.

Dziedziczenie

Zajmuję się sprawami związanymi z dziedziczeniem ustawowym i testamentowym. Wspieram klientów w gromadzeniu informacji niezbędnych do ustalenia kręgu uprawnionych do nabycia spadku oraz w przeprowadzeniu postępowania spadkowego.

Stwierdzenie nabycia spadku

Prowadzę działania mające na celu ustalenie, kto i w jakiej części dziedziczy spadek po zmarłej osobie. W przypadku sporów między osobami uprawnionymi do spadku w imieniu klienta kieruję wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu i reprezentuję klienta w toku sprawy sądowej. Pomagam także w kwestiach dotyczących podatku od spadków.

Zachowek

W grupie uprawnionej do zachowku zmarłego znajdują się zstępni, małżonek oraz rodzice zmarłego. Osoby te mają prawo domagać się zachowku od osób, które otrzymały spadek w testamencie lub darowiźnie. Pomagam klientom w sporządzaniu dokumentów i reprezentuję ich w sprawach sądowych.

Wydziedziczenie

Spadkodawca ma prawo pozbawić osoby bliskie prawa do spadku i zachowku. Przyczyny uzasadniające wydziedziczenie to:

  • uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  • uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.