UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Właściwie poprowadzone postępowanie w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej może doprowadzić do rozłożenia zadłużenia na możliwe do spłaty raty, a także do częściowego lub całkowitego umorzenia długu. Oferuję pomoc prawną nadmiernie zadłużonym osobom fizycznym. Poszukuję korzystnych rozwiązań poprzez analizę i rozważenie wszystkich okoliczności w danym przypadku. Swoją ofertę kieruję głównie do klientów z Krakowa, Liszek, Zabierzowa, Skawiny, Wadowic, Zatora, Brzeźnicy, Oświęcimia, Nowego Targu, Zakopanego, Katowic i Bielska-Białej.

Przygotowanie do postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Na wstępie sprawdzam, czy w sprawie spełnione są wszystkie przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jej ogłoszenia. Informuję klientów o możliwych ścieżkach postępowania oraz o kolejnych etapach procedury wymagających współdziałania chociażby z syndykiem.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W imieniu klientów składam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pomagam przygotować dokumentację, która wykaże, że sytuacja finansowa klienta nie wynika z szeregu zaniedbań, a jest rezultatem wielu niesprzyjających okoliczności. Podczas procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej składam również stosowne wnioski i oświadczenia, w tym wniosek o wstrzymanie wszelkich postępowań egzekucyjnych na czas rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd.