WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Świadczę usługi z zakresu windykacji należności. Mam wieloletnie doświadczenie w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przedsądowej, która zmierza do terminowego uregulowania należności przy jednoczesnym poszanowaniu relacji między klientem a dłużnikiem. Polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń to sposób na sprawne odzyskanie zaległości od dłużnika. Wszystkie czynności realizowane są przy wykorzystaniu metod zgodnych z prawem i z zasadami etyki zawodowej.

Etapy procedury windykacyjnej

Działania w celu windykacji przedsądowej rozpoczynam od analizy sprawy i zbadania kwestii spełniania bieżących zobowiązań przez dłużnika. Następnie sporządzam i wysyłam w imieniu klienta wezwanie do zapłaty należności. W imieniu klienta podejmuję negocjacje z dłużnikiem, których celem jest ugoda i dobrowolna spłata zaległości. W przypadku braku porozumienia sprawa może zostać skierowana do sądu. Zapewniam przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwo procesowe. Zapraszam do skorzystania z moich usług w szczególności klientów z Krakowa, Liszek, Zabierzowa, Skawiny, Wadowic, Zatora, Brzeźnicy, Oświęcimia, Nowego Targu, Zakopanego, Katowic i Bielska-Białej.